Mamy dla Was jedno zaproszenie na nasze wycieczki do Arktyki.  
W tym celu przygotowaliśmy (po)wakacyjny konkurs. 

1. Wejdź na nasz fb profil Arktis Adventure ---> kliknij w różowe pole z napisem "Przejdź do konkursu"
2. W komentarzu pod przypiętym konkursowym zamieść swoje najlepsze wakacyjne foto z krótkim opisem miejsca lub sytuacji, którego zdjęcie dotyczy.
3. Tematyka zdjęcia musi nawiązywać do wakacji. Może to byc plener, humorystyczna scena lub inny niezwykły momement uchwycony podczas wakacyjnych wyjazdów.

4. Autor najlepszego zdjęcia dostanie zaproszenie na nasze wycieczki do Arktyki. 
5. Będzie nam miło, jak polubicie nasz fb profil Arktis Adventure. Można również zaprosić znajomych, do wspólnej zabawy, udostępniając im post konkursowy (nie jest to warunkiem wzięcia udziału w konkursie)

 

Regulamin konkursu „Arktyczna Przygoda”

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest firma Arktis Adventure Jarosław Sroka („Arktis Adventure”) z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul. Witosa 7, NIP: 6772242002, REGON 388916959.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

II. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage'u Arktis Adventure na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/artkisadventure
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. W konkursie mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
4. Konkurs trwa od 25.09.2022 do 22.10.2022 (godzina. 20.00)
5. Zachęcamy do polubienia naszego profilu na FB, a także udostępnienia postu konkursowego, aczkolwiek nie jest to warunkiem wzięcia udziału w samym konkursie.

II. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu, pod postem konkursowym zdjęcia z mijających wakacji wraz z krótkim opisem miejsca (opcjonalnie także sytuacji).
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję konkursową (zdjęcie).
3. Komentarze zawierające więcej, niż jedno zdjęcie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej.

III. Wyłonienie zwycięzcy
1. W konkursie zostanie wyłonionych jeden zwycięzca.
2. Z zamieszczonych zdjęć wybierzemy jedno, które najbardziej nam się spodoba. Autor tego zdjęcia zostanie zwycięzcą w naszym konkursie. Doceniamy kreatywność, humor, a także niezwykłe chwile uchwycone podczas wakacyjnych wojaży. Polubienia pod konkretnymi zdjęciami z pewnością pomogą nam dokonać wyboru.
3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w komentarzu pod postem konkursowym do 48h po zakończeniu konkursu.

IV. Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest jest pojedyncze zaproszenia na wyjazd do Arktyki organizowane przez Arktis Adventure. Nagroda odpowiada ofercie przedstawionej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
www.arktisadventure.pl/oferta
2. Termin wycieczki/wyjazdu zostanie ustalony przez Zwycięzcę Konkursu oraz Organizatora i dostosowany do dostępności miejsc w danych terminach.
3. Nagroda jest ważna do końca sezonu, czyli do 20.03.2023r. Po tym czasie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage'u.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: post@arktisadventure.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Dotyczy reklamacji „Konkurs - Arktyczna Przygoda”).
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

VI. RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Sroka prowadzący działalność "Arktis Adventure Jarosław Sroka" z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul. Witosa 7, NIP: 6772242002, REGON 388916959 (Administrator).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

VII. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage'u Arktis Adventure.
4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Zainteresowały Cię nasze wyprawy?
Zapisz się do naszego newsleterra.
Zapisz
Zapisz
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!